www.skaut.cz facebook instagram blog
O N%C3%81S
Co je skauting
výchovné prvky
%C4%8Dasté otázky
Historie oddílu
Vedení oddílu
Pro%C4%8D Kon-Tiki
DRU%C5%BDINY
AKTUALITY
AKCE < bude
PLÁN %C4%8Dinnosti
CHCIseP%C5%99idat
pro ODDÍL
FOTOgalerie
Pro Ve%C5%99ejnost
KLUBOVNA
KONTAKTY

Co je skauting


ThorVážení rodiče,
jistě v životě hledáte pro své děti jen to nejlepší a to jim chcete dát. Teď na začátku roku budete vybírat pro svou ratolest nějaký ten kroužek, aby mělo zájmy. Určitě jste Vy, jako dítě, sněli o tom, že se stanete herci, tanečníky, houslisty, zpěváky anebo skvělými kreslíři ..Možná o tom sněli i Vaši rodiče a proto Vás na to přihlásili. Ovšem Vy jste u toho nezůstali a jistě se netajíte tím, že byste chtěli, aby Vaše ratolest dosáhla toho, čeho jste vy nedosáhli, ba byla lepší anebo je to jen Vaše přání…

Co je na skautingu jedinečné?

V dnešní době se Vám nabízí široká škála kroužků všeho druhu, ale jak vybrat ten správný, aby dítěti něco dal? Kroužky v domech dětí a mládeže či při škole jsou jen jednostranná činnost, která Vaši ratolest může na určitou dobu bavit, ale rozvíjí pouze jednu dovednost. Skauting je v tomhle směru zcela jiný, univerzální!

Každému jedinci se věnuje individuálně a snaží se ho rozvíjet všemi směry, proto skauti bývají velmi praktičtí lidé s velkou dávkou kreativity, zodpovědnosti atd.

Thor Co skauting nabízí?

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností - schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, vzít odpovědně život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy.

Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají - kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti.

Klade důraz na:

 • odpovědný život (vůči Pravdě a Lásce, vůči druhým lidem a sobě, přirodě, společnosti)
 • morálku a disciplínu (schopnost komunikace, úcta ke starším lidem, toleranci, obětavost)
 • globální myšlení
 • schopnost vnímat svět jako jeden celek, dobře využívat různé typy poznání
 • nekonzumní styl života, tedy tvořivý
 • účinná výchova - vycházející z dobré znalosti dětí
 • Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom - že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem... Zkuste o skautingu popřemýšlet, zda není opravdu ten směr, který pro Vaše dítě hledáte…

  Skautský program

  Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí.

  V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství.

  Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují.

  Někteří skauti se vydávají se svými oddíly za dobrodružstvím na vodu, sjíždějí řeky a učí se postarat o sebe i posádku lodi. Jiní objevují české kraje i Evropu na kolech.

  Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.


  Počet návštěvníků:

  Co nás čeká v prosinci

  3.12 jarmark u tvrze
  8.-9.12 Oddílová výprava Brno
  17.12 Cesta pro Betlémské světlo
  17.12 Vánoláš - setkání na středisku, divadelní pohádka
  22.12 Vánoční oddílovka s rodiči
  23.-24.12 Roznos Betlémského světla po městě


  Nábor 2017
  Nábor 2017

  PF 2017

  Jméno:

  Heslo: