www.skaut.cz facebook instagram blog
%C4%8Clenové
O N%C3%81S
DRU%C5%BDINY
Svi%C5%A1ti
Dr%C3%A1%C4%8Data
RS kmen
Seznam %C4%8Dlen%C5%AF
AKTUALITY
AKCE < bude
PLÁN %C4%8Dinnosti
CHCIseP%C5%99idat
pro ODDÍL
FOTOgalerie
Pro Ve%C5%99ejnost
KLUBOVNA
KONTAKTY

Heslo RSIch dien - Sloužím!

Cílem roveringu je Bratrství a Služba jiným lidem.

Všechny tyto cíle roveringu jsou však "prostředky" (v uvozovkách) k hlavnímu cíli našeho života a jeho směřování k "lepšímu a vyššímu lidství, které může zanechat dnešní svět o něco lepší". Ne ve smyslu lepší než někdo. "Lepší a vyšší" ve smyslu Setonovy povídky "Stoupání na horu" a B.P.-ho hesla "sám řiď svůj člun". Tedy někoho, kdo je neustále na cestě jako poutník, kráčející stále kupředu (rover). Na cestě, která má jasný cíl ("Slovem rover, rovering, nemyslím toulání bez cíle. Mám tím na mysli, abyste hledali svou cestu po radostné stezce, s určitým cílem před očima, a přitom měli představu o potížích a nebezpečích, s kterými se pravděpodobně na své cestě setkáte"). Cíl lepšího a vyššího lidství, které směřuje k naplnění našeho života. Co je oním "lepším a vyšším lidstvím" je otázkou právě společného hledání a formování v kmeni (kolektivu) a skrze "Službu":

* Služba sobě – dbát o sebe, jít dál po své stezce – vzdělávat se, poznat lépe sebe sama…

* Služba druhým – naučit se pomáhat tam, kde je potřeba, naučit se nebýt lhostejný…

* Služba vyššímu principu – dodržování skautského zákona, slibu a hesla, uvědomit si hodnotu dobrého slova či úsměvu, žít v souladu s přírodou…


Počet návštěvníků:

Co nás čeká v prosinci

3.12 jarmark u tvrze
8.-9.12 Oddílová výprava Brno
17.12 Cesta pro Betlémské světlo
17.12 Vánoláš - setkání na středisku, divadelní pohádka
22.12 Vánoční oddílovka s rodiči
23.-24.12 Roznos Betlémského světla po městě


Nábor 2017
Nábor 2017

PF 2017

Jméno:

Heslo: