www.skaut.cz facebook instagram blog
O N%C3%81S
Co je skauting
výchovné prvky
%C4%8Dasté otázky
Historie oddílu
Vedení oddílu
Pro%C4%8D Kon-Tiki
DRU%C5%BDINY
AKTUALITY
AKCE < bude
PLÁN %C4%8Dinnosti
CHCIseP%C5%99idat
pro ODDÍL
FOTOgalerie
Pro Ve%C5%99ejnost
KLUBOVNA
KONTAKTY

Časté otázky


1. Kdo děti vede?


V Junáku ČR působí několik stupňů funkcí, kteří mohou vést své členy: rádce, podrádce - stará se o ně vedoucí (vedou schůzky), činovníci - buď spoluvedou oddíl anebo mají na starosti zázemí oddílu a vedoucí - ti mají nastarosti celý oddíl. Každý stupeň kvalifikace má svou kvalitní úroveň vzdělání.

Každý vedoucí Junáka ČR, aby mohl vést Vaše děti, musí mít příslušou kvalifikaci a tu tvoří: čekatelská zkouška, vůdcovská zkouška a zkouška z první pomoci a zdravovědy. Junák ČR dbá na kvalitu svých vedoucích a proto nic nechce ponechat náhodě!Zkoušky, které pro vedoucí oddíl pořádají vzdělávací centra (lesní kurzy, školy, patří mezi nejtěžší v naší republice.

Samozřejmě, že jedinou zkouškou pro vedoucí není jeho vzdělávání ukončeno. Vedoucí mají další možnosti se vzdělavát. Například se mohou zúčastòovat dalších vzdělávacích kurzů, lesních škol, seminářů s různou tématikou,kde si prohlubují své znalostí a obnovují ty pozapomenuté.

Vedoucí oddílů, činovníci.. vykonávají vou činnost bez nároků na finanční odměnu! Skauting je život nikoliv práce!

2.Mají to skauti v dnešní době težké?

Zřejmě mají. Přivést někoho do skautu není v dnešní době, plné všelijakých aktivit, jednoduché. Ale já si myslím, že ten skaut jim přece dá jen trocha více než to ostatní a proto skautuji. Skautská stezka je bohatá a není jednostranná narozdíl od jiných aktivit.

3. Jakým způsobem bys doporučila skauting rodičům, kteří právě na začátku školního roku hledají aktivity, kde by se uplatinily a bavily je, pro své děti?

Na tuto otázku není lehká odpověd, avšak odpověď je. Skauting je život v kolektivu zajímavých, kreativních a přátelských lidí. Je to život spjatý s přírodou, které se dnešní děti možná i bojí, vyhýbají se jí anebo z ní nemají takový užitek, který by mít mohly. Procházka přírodou je krásná, ale přece jenom ty stromy, skály, kopce, lesy vybízejí k mnohem většímu dobrodružství, které děti nadchne. Příroda vybízí člověka ke spontánní aktivitě a je prvotním prostředí, odkud člověk přišel. Ve skautu se nejen přírodou prochází, ale také z ní čerpá. Příroda učí člověka k pokoře, kolektiv učí člověka empatii, aktivitě, obětování se...

Skauting rovněž není jenom o lesích, skalách..., ale také o sociálních aktivitách mezi lidmi. Patří sem pořádání akcí pro děti i dospělé, humanitární sbírky, divadla, ekoakce, pomoc památkám.. A v neposlední řadě do skautingu patří kreativní činnosti - vyrábění od A až po Z. Též i setkávání se s jinými oddíly z okolí i z celého světa...

Skauting není tedy jednostranná záležitost, nýbrž všestranná. Dětem i mladým pomáhá na cestě životem v jakémkoliv smysluslova.:) Pokud si rodič není jistý, že jeho ratolest má takové vlohy na to a to a že neví, zda by u toho vydržel, nechť to zkusí i u nás a uvidí. Třeba je skauting ten správný směr... Pracujeme s dětmi od první třídy. Umět psát není podmínkou vstupu do oddílu.

4. Kolik skautování vůbec stojí?

Skautování mnoho peněz nestojí. Jednou za rok platíme členské příspěvky (tzv. registraci) Junáku ČR. Momentální cena činí 300 Kč. Další položkou, kterou si členové platí sami jsou výpravy (jízdné) - pokud vyrážíme mimo město a jeho okolí.

Jelikož se často pohybujeme v přírodě, tak je dobré mít vhodnou obuv (outdoor či treking, turistika). To je ale ovšem záležitost rodiny. Pokud někam jdeme, členové předem dostanou lístečky, kde je na tuto skutečnost upozorníme.

Dalším peněžním výdajem kromě registračního poplatku je nějaká koruna na výpravu, pokud se koná mimo město a tábor. Cena našeho tábora nikdy nepřesáhla 2000 Kč, doba je týden až 14 dní. I když jsme nezisková organizace, tak z něčeho musí náš oddíl čerpat, abychom mohli koupit něco nového, co potřebujeme, zaplatit poplatky za závody, tisk, fotografie…, proto máme i své sponzory.

5. Kdy je vhodné se do skautu přihlásit?

Do skautského oddílu je nejlepší přihlásit se na začátku nového školního roku. V oddílech se začíná nově pracovat a počítá se s novými zájemci. Jinak se do skautského oddílu může přihlásit kdykoliv:).

6.Co tedy skautování znamená pro mě jako rodiče či vašeho potomka?


Jednou týdně navštěvovat schůzky na klubovně (na schůzkách je vždy něco nové obohatí, naučí se...), jednou za měsíc společně s oddílem vyrazit na výpravu a už jednodenní či na víkend (výpravy jsou zaměřené na poznávání přírody, okolí, turistiku; s určitým tématem, motivem), účastnit se oddílových akcí mimo výpravy a schůzky - letní tábor, oddílové vánočníky, jamboree, misijní činnost (máme skautské misijní klubko). Samozřejmě, že nepožadujeme 100 % účast na všem, podmínkou je alespoň 70% účast. Některé aktivity jsou povinné. Snažíme se, aby se dětem u nás líbilo, to je prvořadý úkol nás vedoucích…

O všem co se u nás děje budete informovaní. Každý měsíc člen dostává informaèní letáček, kde jsou všechny aktivity, které se uskuteční a také informace pro Vás. Kromě letáčku, kterému říkáme - journal (lodní list) máme schůzky s rodiči, jedou za čtvrt roku či půl roku. Nakonec Vás může informovat tento náš oddílový skautský web.


7.Jak probíhá obvyklá akce?


Každá naše akce je vedena kvalifikovanými lidmi, kteří mají patřičné vůdcovské znalosti i zkušenosti. Na každé akci je dostatek vedoucích vzhledem k počtu dětí. Na schůzkách a výpravách učíme děti formou her a zážitků mnoha praktickým znalostem a dovednostem užitečným nejen pro skautský život.

8.Je třeba chodit pravidelně?


Účast na akcích oddílu je samozřejmě dobrovolná, avšak čím hojnější tím více se člověk naučí a tím více zábavy zažije. V případě neúčasti na nějaké akci je vhodné se omluvit vedoucímu, aby věděl s kolika dětmi počítat.

Počet návštěvníků:

Co nás čeká v prosinci

3.12 jarmark u tvrze
8.-9.12 Oddílová výprava Brno
17.12 Cesta pro Betlémské světlo
17.12 Vánoláš - setkání na středisku, divadelní pohádka
22.12 Vánoční oddílovka s rodiči
23.-24.12 Roznos Betlémského světla po městě


Nábor 2017
Nábor 2017

PF 2017

Jméno:

Heslo: