Klubovna - turistická ubytovna (stadion)

 

Schůzky družiny Svišťů:  středa 17:00 - 19:00 hodin.

- skauti a skautky (11 - 16 let)

 

Schůzky šestky Dráčat: čtvrtek 16:30 - 18:00 hodin.

- světlušky a vlčata (6 - 10 let)