Jednou za rok se koná setkání oddílových rad na okrese UH. Přínosem setkání je, že se po roce vidíme, můžeme se sdílet, komunikovat, inspirovat se, přemýšlet, motivovat se, smát se… Další přínos je informační. Dozvíme se tu nové informace týkající se vedení oddílů a jeho činnosti, setkáme se zde se zajímavými hosty, kteří si pro nás připraví svůj vhled na věc nebo nabídnou svoji inspiraci, kterou můžeme v oddílech dále rozvíjet.

Setkání začalo v půl deváté na střediskové klubovně Psohlavců. Společně jsme zpívali skautskou hymnu a usedli za stoly.čekalo nás několik společných hodin nabitých informacemi. Samozřejmě nechyběl ani oběd který opět připravil Sam s jeho ženou Evou. Tradiční řízek s bramborovým salátem. Po poledni za námi přijel z Tomáš Vítek z Ekologického odboru Junáka. Měl pro nás dvouhodinový program týkající se ekologické výchovy v oddílech. Měl také nachystánu i hru – lov orchidejí. Pěkně jsme se protáhli. Pro orchideje běhali všichni. Když jsem viděla i ty starší vedoucí, měla jsem radost. Skautská duše je stále mladá a to mě těší. Následovalo sčítání bodů, každý orchidej měla jinou barvu. Kdo měl nejvíce bodů získal od br. Tomáše dárek do oddílu. I náš oddíl se rval o vítězství. Spojili jsme síly, urputně hledali, stopovali. A to mě také moc těšilo. J

Kromě poslouchání jsme pracovali i ve skupinách a řešili nějaké drobné úkoly. Setkání vůdců končilo přednáškou o krizových situacích a poté poděkováním všem za účast předsedou okresní rady Junáka - Oldou Vávrou. Domů jsme se rozjížděli po úklidu klubovny, nabiti informacemi, k rozšíření nebo k přemýšlení a také s materiálem, který jsme dostali. Určitě potěšil. Děkování všem, kteří se na setkání podíleli.

Veverka