Moji milí bratři a sestry,

rok 2017 se chýlí ke konci a my už jen můžeme vzpomínat na to, co vše přinesl. To dobré i to horší. Chci věřit, že v našem oddíle převažuje první možnost. A věřím tomu právě proto, že jsme se na té první možnosti podíleli všichni. I přes to, že to bylo náročné, že to vyžadovalo odhodlání, že to vyžadovalo obětavosti i sebezapření, že pohodlí má u nás málo místa a raději se s druhými dělíme, přemýšlíme, co společně pro někoho podnikneme a máme snahu zlepšovat svět. Už proto byl ten rok 2017 pěkný.

Když si pročítám kroniku, klidně i s chybami:-), vidím v tom velkou společnou stopu, kterou pro svět – ty mladší, lidi okolo, děláme. Věřím, že na to nikdo z nich nezapomene. Možná nám to nikdo neřekne, ale to nám nemusí vadit. Naše odměna bude vždy jiná.

Vzpomínám na letošní zajímavé výpravy, každá byla jiná. Bylo to tak pestré. Mít před očima čtyři divy přírody, uvařit si v ní jídlo, dovádět v ní, objevovat ji... To je přece skvělé. Naše duše i srdce roste do šíře. Na výpravách, ač to jiní nevidí, se jeden o druhého staráme, rozdělíme se s jídlem, podáme pomocnou ruku, radu...  Já si moc přeji, abyste na toto nikdy nezapomněli a takovou prostou radost šířili dál. Na výpravy chodili, na tábory jezdili a také na oddílovky a schůzky. Ať ten rok 2018 je dalším pěkným rokem. Vždy to bude tvrdá práce, ale....

Skauting vnímám jako krásné místo, kam může zapadnout každý, kde může každý zažít pestrý život a učit se tam dobrým návykům i ideálům. Ale záleží to na každém z nás.

Jedna žena prohlásila toto: „Zasej čin... skliď zvyk; zasej zvyk... skliď charakter; zasej charakter... skliď osud.“

Není to špatné, že. Tak ať vás skautské ideály a váš skautský slib dobře směřují i v roce 2018!

 

vaše vůdkyně Veverka

 

PS: Věta, kterou máme letos na péefku je určitě zajímavá. Sir J.M.Barii napsal knihu Petr Pan. Toto dílo měl rád sám zakladatel skautingu R.B. Powell. Dokonce po hlavním hrdinovi této knihy pojmenoval s manželkou svého syna - Petr Baden Powell.