V říjnu jsme podnikli jednodenní výpravu s přespáním na mlýně. Ke 28. říjnu jsme mířili na nejvyšší horu Chřibů – Brdo, kde proběhla vzpomínka na vznik první československé republiky v roce 1918 a zároveň také proběhlo i tradiční skautské setkání.

Thor Vyrazili jsme v pátek odpoledne z Hluku v tomto složení: Smíšek, Fox, Vítek, Tulák, Veverka, B.P., Hanča, Ztrava, Šimon, Míša, Klárka, Barča, Natka. Poté se k nám přidali Liška, Kotel, Eliška a František. Bylo nás tedy hodně a to bylo právě prima. Když jsme přišli na mlýn, bylo po páté hodině. Ještě jsem vyběhla na hráz a udělala několik fotek toho krásného prostředí, kde se nám všem líbí. Ostatní se vybalovali a následovalo zahájení výpravy pokřikem. Najedli jsme se a následovala první aktivita, velmi aktuální – volby. Každý měl za úkol sestavit si svůj volební program, které potom přenesl přihlížejícím a také měl vymyslet své volební heslo, kterým přiláká větší počet potencionálních voličů. Myslím, že jsme se dost zasmáli. Tuto aktivitu skvěle uváděl bratr Vítek. Nakonec volby vyhrálo prý staronové vedení Fox a Veverka, ve druhém kole, se mělo rozhodnout o tom, aby byl pouze jeden vítěz. Kdopak vyhrál? Fox.

Následovala další večeře a po ní noční hra. Běhali jsme kolem mlýna a papírky, které jsme přenášeli sem a tam. Kapku unavení jsme si šli před desátou hodinou lehnout a Fox nám ještě popovídal před spaním pohádku. V plné síle, zřejmě to má znít ironicky, o půl sedmé ráno, jsme vstali.:-) Nás vedení vzbudil hlasitě kokrhající kohout z Veverčiného mobilu. Fox se lekl a říkal si, co to má být? Moc mu to nelahodilo :-D. Se mžitkami v očích jsme vstávali, čistili si zuby a snídali jsme. Krásnou snídani pro nás připravil Vítek. Jelikož je máslo drahé, měli jsme Ramu, chleba, zeleninu nebo domácí jahodou marmeládu. Dosyta jsme se najedli, uklidili, sbalili a přichystaní na cestu jsme čekali u brány mlýna. Čekala nás první ranní aktivita. Každý si měl najít schovaný balíček šifer, které měl poté po cestě luštit. Tento balíček šifer skýtal osm obrázků významných osobností 28. října a na zadní straně byla právě šifra, která nám po vyluští sdělila, jak se ten či oný muž jmenuje.

Thor Od mlýna nás čekala 9 kilometrová cesta krásnou krajinou až na Brdo. Šli jsme lesem, občas jsme narazili na loučku či mýtinku. Voda nám ve flaškách ubývala a tak se Smíšek při cestě snažila hledat prameny. Většinou vyschnuté. Až na Vlčáku pramen byl a tak nám Vítek a Tulák dopustili vodu do lahví. Naše kroky vedly dál s menšími pauzami až na to Brdo. Byli jsme hodně dobří! Dorazili jsme kolem čtvrt na 12 do cílového místa. Skauty jsme zatím pořádně na tradičním místě neviděli. My jsme rovnou šli na Brdo. Tam jsme se zase najedli .-) a čekali na pravé poledne, až si společně s turisty zazpíváme československou státní hymnu na počest 99. výročí vyhlášení první československé republiky. Já si mezitím skočila kousek do lesíky nasbírat klacíky, abych Elišce a dalším vyrobila lesního skřítka.

Počasí nám přálo, občas zafoukalo, ochladilo se, ale nepršelo. Po uctění tohoto dne československou státní hymnou jsme sešli dolů na plácek, kde proběhlo skautské setkání. Bylo nás 141. Společně jsme zpívali junáckou hymnu, slyšeli slova předsedy okresní rady Junáka Oldy o spolehlivosti, o tom, jak byli skauti při vyhlašování první republiky velmi důležití a že dělali mnoho užitečné práce a dokonce vznikla i první pošta, která byla skautská! Dostali jsme i tzv. „brdníky“ na památku a zahráli si společně hru. Kdo chtěl, mohl si opéct na ohni nějakou dobrotu. Nakonec zaznělo třikrát zdar a šlo se na Salaš, odkud jsme se rozjížděli k domovům. Celkem jsme ušli 14 km. Myslím, že nováčci mají být na co hrdí i my jsme rádi že to zvládli velmi dobře.

Co říct na závěr? Výprava byla moc pěkná, to nejcennější bylo, že jsme byli spolu, zase se smáli, hráli si, poznávali, putovali a byli hrdí na to, že jsme skauti. A tak je to moc dobře. Neboť „skaut je hledač, jenž hledá Dobro, Krásu, ušlechtilost, pravdu, Lásku a víru." (br. Zdeněk Navrátil).

Tak zase příště a všichni! :-)

Veverka