8. října 2017 jsme na hlucké tvrzi oslavili krásných 15 let činnosti skautského oddílu v Hluku. Hlucký skautský oddíl začal fungovat v září v roce 2002 a v roce 2003 jsme se oficiálně registrovali u našeho domovského střediska Psohlavci Uherské Hradiště. Během patnácti let oddíl prošel mnoha změnami, svým specifickým vývojem. Rozrůstal se o nové členy nebo je ztrácel a znovu nabíral. Během těchto neuvěřitelně dobrodružných patnácti let člověk velmi okusil, co je to spolehnout se sám na sebe, zcela se obětovat, táhnout za jeden provaz, pracovat pro Dobro s odměnou na věčnost, zažil těžší chvíle, ale zejména ty, pro které stojí skautovat. Ostatně v nich je vše, co bylo výjmenováno o řádek výše.

Jedno skautské heslo praví: „skauting pro život“ a my tuto pravdivost tohoto hesla můžeme potvrdit. Stojí za to skautovat a žít ideály v srdci a rozdávat je lidem kolem… Naši oslavu jsme pojali tak, že jsme ode dvou odpoledne v malém sále na tvrzi otevřeli skautskou cukrárnu. Všem příchozím, a že jich málo nebylo!, nabídli kvalitní kávu z pražírny, domácí limonád z bylinek a ovoce, všelijaké úžasné dorty a koláče, biočaje z bylinek, ale i ovocné… Když jsem přišla a šla procházet stoly a pozdravit návštěvníky, viděla jsem blažené úsměvy a spokojenost. Prý bychom tohle mohli dělat častěji, klidně prý každý měsíc, bylo mi řečeno. .-) Kromě něčeho dobrého do žaludku jsme přichystali na stoly drobnou hru – scrabble. Každý návštěvník, když odcházel, byl také obdarován slovíčkem na cestu - pár slov, které snad člověka „chytnou“ za srdce. Thor Od 16:30 hodin jsme zahájili vůdcovským slovem k zamyšlení, oslavy ve velkém sále. Promítli jsme staré fotografie, ale i fotografie z letošního tábora. Veverka to občas komentovala, v sále byla příjemná veselá atmosféra. Ozýval se smích nad fotkami, když jsme byli malí, či baculatí, někdo šíleně učesaný, někdo se smál ponožkám v sandálech, pózám a obličejům, které se všelijak tvářily…. Byla to krásná a srdečná vzpomínka na to všechno, jak jsme prožívali naše skautské dobrodružství, když nám bylo třeba 8 let, 10 let, 16let… Nyní už máme všichni ty občanky, jako náš oddíl a snažíme se podpořit další členy v oddíle, aby to své skautské dobrodružství žili i přes všechno dobré i horší. Stojí to za to.

Nyní opět hledíme vstříc k vrcholu, kam společně v prostotě skautského života jdeme. Prostý životz člověka naplňuje a obohacuje. Stává se sám sebou a ví, že povinnost a ochota se něčeho vzdát, která je součástí této kultury není žádnou útrapou života, nýbrž dobrá forma jak vycházet s druhými, být otevřen a sloužit jim. V tom je štěstí života.

A tak Ti drahý skautský oddíle Kon-Tiki Hluk stř. Psohlavci Uherské Hradiště a zvláště vám milí bratři a sestry přeji – vydržte, vždyť to stojí za to. Hloubit studnu, tvořit mosty, dávat…Nikdy se nechápejte jako něco hotového, ale důvěřujte skautským ideálům, že s nimi jde uskutečnit něco krásného ve všem a v životech těch, kolem vás.

Jde o ducha, ne literu. Jde o celoživotní výchovné hnutí.

Děkujeme všem, kteří přišli na oslavu, chutnalo jim, líbila se přednáška, fotky, kroniky, přispěli dobrovolně na dobročinný účel….

Veverka