Opět po dvou letech se koná Svojsíkův závod, ve kterém soutěží družiny v základním kole, krajském a celostátním. Letošní závod se konal v okolí Pitína a pořádalo ho středisko Bojkovice. Opravdu všude kolem krásná horská krajina, ve které na závodníky čekalo několik disciplín. Všechny disciplíny měly společný cíl – prověřit, jak družina společně funguje a co se potřebného do života naučila. Zdravověda – podání první pomoci, krizová situace – jak by se člověk měl zachovat, orientace v terénu podle mapy a buzoly, šifry, rozdělání ohně a uvaření vejce, týmové hry, grafická prezentace družiny, zpětná vazba… Ani jedna disciplína tak lehká nebyla.

Na závodě vládla pěkná atmosféra, pak také dlouhé čekací doby na plnění disciplín, dále si některé družiny „podle“ mapy zašly (nějak se totiž špatně zorientovaly), některá před cílem někde v terénu zapomněla důležitou součást, aby mohla pokračovat do cíle a tak rozmýšleli, zda se vrátí či nikoliv. Vrátili se, ale zřejmě se jim to v závěru vyplatilo. Píšu zde spíše všeobecný popis celého dne, poněvadž já i Fox jsme měli na starosti disciplínu orientaci, pro mnohé velmi zrádnou, a tak jsme byli spíše pozorovatelé z jednoho místa. Naše disciplína byla na vskutku hezkém místě, měli jsme krásný rozhled po krajině, dokonce byly vidět i Chřiby – konec na kterém je hrad Buchlo, vedle kaple sv. Barbory a také Holý kopec. Myslím, že jsme se hezky nakochali. I ty louky kolem nás byly překrásné a ten dub, u kterého jsme stáli, vypadal opravdu pohádkově.

Ukončení závodu proběhlo až o čtvrt na pět, byli jsme ve zpoždění, nicméně ochotní páni řidiči byli trpěliví a rádi na všechny skauty počkali a dovezli je zpět do jejich obcí. A jak závod tedy dopadl? Pro naši družinu Svišťů velmi dobře! Umístili se na krásném třetím místě (Ztrava, Žíža, Hanča, Eliška, B.P., Ondrák). Moc jim za celý oddíl gratulujeme!!! Byli moc šikovní a snaživí. Postupují do krajského kola, které se uskuteční v červnu v Kelči. Poděkování patři Lišce a Tulákovi, že se s nimi připravovali.

Veverka