Skauti mají své svátky. Jedním z nich je Den sesterství či Den zamyšlení. Je to svátek, kdy skauti a skautky na sebe myslí, přemýšlejí jak zlepšit své okolí nebo planetu a snaží se konat něco dobrého. Kromě toho si posíláme pohlednice a myslíme na ty skauty a skauty, kteří nás předešli, jejich dílo, které po sobě zanechali je stále živé.

Oddílovka byla zahájena pokřikem.Rovnou jsme se vrhli na hru se smysly, kdy jsme měli pomocí lžíce poznat jiné bratry a sestry. Byl to pěkný oříšek alespoň pro některé. U této hry jsme se hodně smálo, někteří se schválně zamaskovali, aby je hledač či odhalovač nemohl poznat. Ještě, že v klubovně máme toliko nashromážděných rekvizit, které se využívají co chvíl“a“.

Letošním heslem pro tento den byl světovou organizací WAGGGS zvoleno slovo: "Růst". Snažili jsme se toho heslo určitým způsobem naplnit. maminky do kuchyně. Přemýšleli jsme, co všechno roste, nejen příroda. Pomocí namalovaného stromu a našeho otisku, který měl připomínat list, jsme se zavázali k tomu, že chceme podpořit růst Dobra kolem nás i v našich bližních a okolí. Není to snadné, je to běh na dlouhou trať. My věříme, že i tento malý krůček může udělat jednou velké zázraky, když se o něj ale denně budeme snažit! Venku jsme si zahráli bláznivou hru Formule. Při ní jsme se krásně hydratovali a fandilo se o stošest!

Na každé oddílovce něco vaříme, tentokrát ale Tulák udělal dopředu tvarohovou pomazánku podle Herbáře od K. Winterové a . Rybové. Pomazánka s mazala na nopálový chléb a posypala zelenou pažitkou. Troška jsme si tím navodili jaro. Když jsme povečeřeli uvázali jsme si uzel na šátku, který má symbolizovat náš dobrý skutek, který máme vykonat a jakmile jej uděláme uzel si rozvážeme. A nakonec jsme napsali pozdravy na skautské pohlednice, které jsme vyrobili předem doma. Jeden pohled hezčí než druhý. Snad budou mít obdarovaní radost. Je zvykem posílat na skautský svátek skautům z celého světa pohlednice a také i náčelní.

Celkově byla oddílovka veselá. Těšíme se na další společné shledání.