Jako minulý rok, tak i letos jsme byli požádání, abychom pomohli s pořádáním dětského dnu v Hluku. Dlouho jsme neváhali. Na první schůzce, kde se domlouval termín a společný program, jsme se sešli v hojném počtu – zástupci MŠ, Klebetnic, myslivců, hasičů, sdružení rodičů, koňáci, Meruňka tým (fotbalisté) a my skauti. Dohodlo se, že pohádkový den bude opět stejný jako vloni, žádná nová iniciativa.

Startovalo se u sportovní haly. Opět se děti svezly bojovými vozidly před Drahy k přehradě a odtud si to mašírovaly po svých kolem JZD, stájí, koupaliště až ke tvrzi, kde bylo poslední stanoviště. Trasa byla značena fáborkami, co kdyby se někdo ztratil anebo nevěděl kudy opravdu vede cesta. Na trase děti čekalo několik pohádkových stanovišť. Bylo opravdu hezké, jak se dospěláci dokázali opět navléci do srandovních kostýmů, například čarodějnic, hasičů, marfuší, rytířů, vodníků, zahradníků a potěšit tak děti.

My skauti jsme měli poslední stanoviště, které bylo u tvrze. Oblečeni jsme byli za krále, princezny a rytíře. Připravili jsme si stanoviště s názvem Hrad Cařihrad. Na děti čekaly úkoly jako královská hostina, kdy úkolem této hry bylo z velkého druhu množství potravin i nepotravin vytřídit co nejrychleji požadované věci, zastřílet si do erbů nebo házet prachovými polštáři po králi. Disciplíny snad upokojili každého. Hlavní ale bylo přátelské chování skautů k dětem i k dospělým, kteří je doprovázeli.

Možná dostaneme pozvánku na dětský den i další rok. Nám se tento děn dětí líbil. Na kostýmech jsme si dali velmi záležet a myslíme, že se nám vyvedly. Z mála jsme udělali, jak se říká, mnoho. Tento den dětí jsme zakončili na fotbalovém hřišti, kde jsme si mohli opéct klobásky anebo zaskákat si v nafukovacím hradu. Od nás tam nikdo nešel, jsme přece už velcí.