Konec roku nám už pomalu klepe na dveře a nám nezbývá nic jiného, než s napětím očekávat rok nový a všechno hezké, co nám přinese. V následujících řádcích se s námi můžete poohlédnout v čase nazpět a připomenout si rok 2010 v našem oddílu...

Hlucký oddíl, který tento rok čítá ke čtyřiceti registrovaných členů, tvoří družiny Dráčata a Opičáci (děti předškolního a školního věku nazývané vlčata a světlušky), skautská družina Svišti (skauti a skautky) a další činovníci. Patříme do Junáka – svazu skautů a skautek České republiky pod středisko Psohlavci Uherské Hradiště. V minulých letech několikrát proběhl do oddílu, a to hlavně na základní škole, nábor nových členů. Letos jsme nemuseli žádný dělat. Dětem se v oddílu líbí, a tak si přivedly nejednoho svého kamaráda. Za celý rok 2010 jsme toho prožili mnoho – výpravy do přírody se zajímavými tématy, oddílové schůzky ke stmelení kolektivu a vzájemnému mezigeneračnímu poznávání se, akce pro oddíl, ale i pro veřejnost, střediskové rady, oddílové schůzky, tábor, závody, sliby nováčků a dobročinné akce.

I letos jsme se zúčastnili dobročinné akce, kterou byla tříkrálová sbírka. Skauti a skautky vytvořili několik skupinek koledníků, které se vydaly do ulic, aby získaly finanční prostředky na pomoc potřebným. Další lednovou akcí konanou pro veřejnost byl dětský karneval. Připravili jsme pro děti krásné odpoledne plné scének, her a soutěží. Velký sál na tvrzi se proměnil ve starý hrad Strachotín, kde se po vydatném spánku probudili dva nezbední duchové, kteří děti celým odpolednem provázeli. Tak jako letos, i pro příští rok je téma karnevalu pro veřejnost až do poslední chvíle utajeno, a tak se můžete těšit, co si pro vás opět připravíme. V únoru proběhl na Starých Hutích za Buchlovicemi na základně skautského střediska Psohlavci zimní závod s názvem Rikitanův memoriál. Závod nese jméno Aloise Langera, přezdívaného Rikitan, který se velmi angažovala v okresním skautingu a ač byl slepý, vedl skautský oddíl v Uherském Hradišti. Letos tomu bylo již dvacet let, co se na startu sešli první závodníci. Skauti z Hluku získali ve svých kategoriích na tomto závodu krásné třetí a páté místo.

V následujícím měsíci jsme se zúčastnili Hudifestu – Hudebně divadelního skautského festivalu v Modré u Velehradu. Vystoupili jsme zde se svojí divadelní scénkou s názvem „Příští zastávka Lipany“, za kterou jsme obdrželi ocenění za nejveselejší scénku a za nejpovedenější kostýmy. V dubnu se na dvacet skautů a skautek, a mezi nimi i zástupci našeho oddílu, sešlo v Uherském Hradišti u pana starosty. Důvodem bylo udělení ceny, které obdrželi činovníci střediska za jejich obětavou a záslužnou činnost s dětmi a mládeží. I když mají svůj soukromý život, obětují svůj volný čas skautingu, protože vědí, že má smysl. Přítomna byla i Slovácká televize, která dělala s některými oceněnými i přítomnými skauty rozhovory.

V měsíci květnu se na Smraďavce konal další závod, tentokrát určený pro mladší členy oddílu – vlčata a světlušky. I zde jsme měli své zastoupení. Opět se nám dostalo možnosti prověřit své vlastní síly, obratnost, šikovnost a znalosti s ostatními oddíly. Na malé závodníky čekala například lanová lávka, předvedení znalostí ze zdravovědy, poznávání živočichů a rostlin, dopravních značek, nebo to, jak si umí poradit v neobvyklých situacích. I když se zástupci družinky Dráčat neumístili na vyšších pozicích, patří jim velká pochvala za projevenou statečnost, šikovnost a reprezentaci našeho oddílu. Ostudu rozhodně neudělali. Vyvrcholením skautského roku je tábor. Ten letošní jsme strávili na tábořišti se stany s podsadou na Smraďavce. Dva týdny v přírodě nám všem jistě prospěly. Zažili jsme spolu spousty dobrodružství, hry, výlety do okolí, táborové ohně, naučili jsme se nové věci a jak se o sebe postarat i v těžších podmínkách. U členů oddílu měl tábor velký ohlas a příští rok se chystáme vyjet opět na stejné místo.

V měsíci říjnu jsme organizovali sbírku Misijní koláč, která byla zpestřením probíhajícího papežského misijního díla při nedělních bohoslužbách. Členové oddílu dostali za úkol vybrat si nějaké recepty buchet nebo koláčů a upéct je. Zapojily se i maminky některých členů a své buchty a koláče poslali také někteří z farníků.

O tom, že je skauting věc záslužná, svědčí i to, že na střediskovém sněmu obdržela vedoucí našeho oddílu Jitka Bachanová vyznamenání - medaili za rozvoj skautingu na Zlínsku - Bronzový stupeň za zásluhy o skautské hnutí a službu Skautským myšlenkám a ideálům ve Zlínském kraji. Toto vyznamenání jí udělila v říjnu krajská rada Junáka ve Zlíně. V listopadu jsme pořádali již čtvrtý turnaj ve hře pexeso nazvaný Pexesiáda. Letos se soutěžilo v kategoriích Školka, Junior I, Junior II a Old. Zúčastnilo se jej i hodně rodičů, kteří tak udělali radost nejen nám, ale hlavně svým dětem.

Kromě těchto akcí se konají po celý školní rok jednou týdně schůzky a jednou za měsíc i výpravy. Jejich program je zaměřen na získání znalostí a dovedností, které stanovuje skautská stezka. Najdeme zde oblast kulturní, duchovní, sportovní či praktickou. A co nás čeká v nadcházejících týdnech? Usilovně se připravujeme na Vánoce a s nimi spojené akce. Před námi je středisková výprava do Valašských Klobouk, kde se každoročně koná jarmek (valašský jarmark s vánoční atmosférou a ukázkou řemesel), vyrábíme vánoční ozdoby na vánoční jarmark, jehož výtěžek bude určený pro misie a na činnost oddílu, připravujeme se na vánoční besídku pro rodiče a rodiny našich členů a nacvičujeme další divadelní představení.

Konec roku patří také roznášení Betlémského světla, které k nám putuje z Betléma přes Vídeň a Brno, do vašich domovů. Betlémské světlo bude rozváženo po České republice skauty, kteří tak činí za pomoci Českých drah. Rovněž jako minulý rok dáme do vybraných obchodů speciální krabičky, do kterých lidé, kteří mají o něj zájem, mohou vhodit na lístečku svoji adresu a my jim jej pak přineseme až domů.

Příští rok bude českému skautingu již 100 let a světový skauting oslaví již své 104. narozeniny. Za tu dobu prošlo skautskými oddíly na půl miliardy lidí. Jistě není náhoda, že skauty bylo v dětství velké množství těch, kteří dnes mají ve světě i u nás velký vliv. Skauting učí mladé lidi vést – sebe i druhé. V české republice bude slavit přibližně 46 tisíc dnešních skautů a odhadem půl milionu českých občanů, kteří byli skauty v minulosti, v mládí.

Na závěr zbývá už jen poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu a činnosti skautingu v Hluku, ať už skautům a skautkám či ochotným rodičům a sponzorům. Neděláte to pro nás, vedení oddílu, ale pro sebe, pro společnost – vždyť hlavním úkolem této organizace je vychovávat mladé lidi k odpovědnosti, samostatnosti a dobrému občanskému postoji.