V neděli 19. prosince se uskutečnilo ve velkém sálu na hlucké tvrzi vánoční setkání pro členy našeho oddílu a jejich rodiče a příbuzné. I když se o jeho pořádání vědělo dopředu, byli jsme zaskočeni malou účastí rodinných příslušníků (přišli za námi paní Mihalková, Marečková, Borýskovi - mamka a obě babičky, rodina Špačkova a úplně na závěr paní Hanusová a Šimíčková) a poloviční účastí členů z družiny Dráčat. Z Ostrožské Lhoty za námi nepřijel nikdo.

Tak jak tomu na našich oddílových schůzkách pro rodinné příslušníky bývá, byl i letos pro rodiče našich členů připraven program, do kterého se mohli aktivně zapojit. Na programu bylo například čtení vybraných oddílových perliček, promítání fotek z tábora s komentářem. Na rodiče a ostatní členy oddílu pak čekal nelehký úkol, a to složení básničky obsahující slova kanec, ranec, tanec, plivanec, láska, brko a kaše, se kterým se zdárně vypořádali. Básnička pana Špačka byla výborná.

Jako překvapení si skauti připravili módní přehlídku. Její první část byla věnovaná jednotlivým obdobím historie lidstva. Mohli jsme vidět lovce z doby kamenné, Kleopatru ze starověku, vikinga, prince ze středověku, gentlemana z počátku a hippies a motorkáře z 20. století. V druhé části módní přehlídky se skauti předvedli v tom, co doma našli. A byly to opravdu bláznivé kostýmy. Dalším překvapením pro rodiče byla scénka s názvem Příští zastávka Lipany, se kterou skauti vyhráli na Hudifestu 2010 ocenění za nejvtipnější scénku a nejpovedenější kostýmy. Součástí večera bylo i několik her, kterých se s chutí zúčastnili i rodiče a příbuzní některých členů.

Na závěr celého večera proběhlo hodnocení a odměňování členů za jejich činnost (vybrané světlušky a vlčata dostali žluté stužky, rodiče Borýskovi obdrželi upomínkovou kartu za pomoc oddílu) a vylosování a rozdání dárečků. Rozešli jsme se ve výborné náladě v pozdních večerních hodinách.