Ve dnech 10. a 17. prosince 2010 jsme pořádali vánoční jarmark, na kterém jsme nabízeli výrobky, které vyrobili skauti, světlušky a vlčata. Výtěžek této akce byl určen prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc lidem v Surinamu v Jižní Americe. Původně jsme plánovali část vybraných peněz věnovat i oddílu, ale nakonec jsme se rozhodli celou částku poslat právě na Papežská misijní díla. Řekli jsme si totiž, že na oddíl můžeme věnovat peníze vybrané při pořádání divadla, které máme v plánu uskutečnit začátkem příštího roku.

Několik dní dopředu obešla Veverka místní podniky, kde poprosila, jestli můžeme ve výlohách a na místech k tomu určených umístnit plakátky oznamující konání této akce. Komplikace nastaly s tím kde, nebo spíše jakým způsobem se bude jarmark konat. Místo bylo vybráno již dlouho předtím - jednalo se o hlucké náměstí, ale stále ještě nebylo jasné, zda použijeme pro prodej nějaký vypůjčený stánek či stoly. Ani stánek, ani stoly se nám nepodařilo sehnat, a tak jsme použili nouzové řešení. Vypůjčili jsme si prostě jednu z laviček od nás z klubovny. Výrobků nebylo mnoho, tak nám jedna lavička bohatě postačila. Její přemístění měl už na starosti Tom. Zajisté se nejeden Hlučan pozastavil nad tím, když ho viděl s lavičkou na ramenou, nebo spíše na hlavě, přecházet přes náměstí. Svůj provizorní stánek jsme vybalili téměř naproti autobusové zastávky ve výklenku hlucké Jednoty.

Výrobků nebylo mnoho, ale ani tak se nám nepodařilo je všechny prodat. Kolemjdoucí si mohli vybrat například svíčky ze skořápek od ořechů od Tuláka a Veverky, odlévané barevné svíčky od Tuláka, pohlednice s vánoční tématikou od světlušek a vlčat, vyřezávaná papírová stínítka na svíčky od Toma a Foxe, vánoční přání od Veverky, papírové vločky od Smíška, papírové andělíčky od Kikči, ozdoby z vizovického pečiva od Tuláka, Ozáka, Štupla a Veverky, věnce z vizovického těsta od Veverky nebo třeba andělíčky z těstovin od Veverky a Toma. Výrobků mohlo být mnohem více, kdyby se všichni zapojili tak, jak měli.

První pátek si roli trhovce vyzkoušela Veverka s Tomem, které přišel po skončení školy podpořit i Tulák. Následující pátek se trhovci nezměnili, jen místo Tuláka nám přišel pomoct Fox. A kdopak si naše výrobky kupoval? Většinou se jednalo o maminky některých našich členů, maminky s dětmi a známé Hlučany, mezi kterými nechyběly i některé kolemjdoucí děti a jeden tatínek. Všem, kdo přispěli, ať už svými výrobky nebo penězi, ze srdce děkujeme. Vybralo se 1.200,- Kč. Zbývá už jen dodat, že ústřižek potvrzující odeslání peněz na Papežská misijní díla uveřejníme na našich oddílových webových stránkách a jeho kopii, tak jako tomu bylo i v předchozích letech, umístíme i na naši nástěnku na náměstí – teda až bude opravená, protože ji máme ještě stále od nějakého vandala rozbitou.