V pochmurný sobotní den jsme se vydali na výpravu k Dračí jeskyně, která se nacházela asi 2 – 3 míle od naší klubovny. Rytíř Rolland, co by lovec pokladů, opět o jednom uslyšel a tak nás zase vyzval ku pomoci.

U klubovny nás potkal čaroděj Gogén, který rozvířil náladu a nadšení. Tento čaroděj nás provázel na cestě k Dračí jeskyni a snažil se nám pomáhat v plnění úkolů a nástrah této výpravy. Výprava začala tedy u klubovny, kde jsme měli vyluštit tajemnou hádanku, která nám poté ukázala směr naší cesty. Rozdělili jsme se na tři týmy, aby nám to luštění lépe šlo. Thor Během 15 minut jsme vyluštili znění hádanky a ta říkala, že se máme vydat směrem od kostela na východ. Cesta ubíhala docela rychle. Šli jsme kolem Rybíčků skrz zemi Trifidů k Prašnicím. Cestou jsme si zahráli hru přírodní bingo, které nás nutilo pečlivě pozorovat cestu a vše co se na ní a kolem ní nacházelo. Nadšení nebralo konce. Na mostku, kde nás tajemné síly z ničeho nic očarovaly, my jsme se utkali jako protivníci v "Duelu" s připravenými kuličkami, které jsme si doma vyráběli! Bylo to velmi napínavé. Úkolem bylo strefit protivníka, po předem určených krocích, onou kuličkou. Někdo měl velmi bojovnou náladu, šlo mu to jedna báseň a to byl teprve začátek!:) Duel pro někoho skončil dobře a pro někoho hůř... Thor Naštěstí nás ale ty zlé síly upustily a opět jsme mohli pokračovat v cestě do země PoloTrifidů. Na samotném konci země Polotrifidů (ta začínala za oním mostkem) jsme posvačili a posilnili se na další boj, který nás čekal o pár kroků dále. Čaroděj Gogén dostal vnuknutí se shora od pana Sluníčka, který pořád otravoval a něco mu našeptával. Gogén vyzval všechny odvážné, aby šli hledat magické zaříkávadlo se kterým mohou přemoci bránu do Dračí jeskyně. Inu vydali jsme se do bažin hledat onen magický svitek. Dlouho se nám jej nedařilo najít a o moment později jej našel Honzík. Celý šťastný, že jej má přiběhl ke Gogénovi a ukazoval mu jej. Čaroděj mu pověděl, že si ten svitek má rozlepit později až přijde ten pravý čas. Poté následoval přechod kolem nebezpečných sfing, které svým pohledem usmrcují procházející poutníky. Museli jsme se velmi tiše kolem nich proplížit, aby na nás nemohly zaměřit, jinak by bylo zle. Museli jsme kolem nich projít, protože žádná jiná cesta do Dračí jeskyně nevedla. Když bylo tohle nebezpečí za námi, čekalo nás další v podobě draka, které mu jsme se snažili ustřelit zuby, co kdyby nás chtěl sežrat;-). Někteří z nás byli velmi šikovní střelci a jsme i tento úkol dobře zvládli.

Následoval ale poslední úkol a to šplh pro klíče, které jsme potřebovali k otevření jedněch dveří v Dračí jeskyni. Nadmíru těžký úkol, který splnil víceméně jen jeden z nás, ostatní jsme se ale velmi snažili. Naštěstí jsme ty klíče s jeho brilantním výkonem mohli sundat a poté utíkat k jeskyni. Thor Dračí jeskyně se nacházela na jedné loučce obehnaná pochodněmi. Vstoupit do ní jsme mohli, až jsme přečetli magický svitek, kterému jsme se i maličko smáli, protože slova na něm psaná byla směšná. Jeskyně se nám otevřela a my jsme se mohli vydat za pokladem! Nebylo to tak jednoduché, opět jsme se čarovnými silami proměnili v závistiví a chamtivé lidí, kteří se snažili ukořistit co nejvíce pokladu. Byl to ukrutný boj ze kterého vyšlo nejlépe žlutý tým!.

Po ukončení všech bojů nastal zase klid a mír. V tento jsme do světového skautského společenství přivítali dvě vlčata a jednu světlušku. Skládali svůj slib a tímto se oficiálně stali členy skautského hnutí Barča Tomaštíková, Ondra Hanus a Honzík Hanus. Velmi jim gratulujeme a přejeme další vytrvalé kroky s námi na skautské stezce, která za to určitě stojí. Výpravu jsme ukončili hlasitým pokřikem:)! Výpravy se zúčastnili téměř všichni členové šestky Dráčat, chyběli jen dva