V sobotu 15. května se uskutečnil další ročník závodu světlušek a vlčat, konající se jednou za dva roky, tentokrát na Smraďavce. Pořadatelem akce bylo skautské středisko Buchlovice. Oddíl Kon-Tiki z Hluku mělo reprezentovat sedm vybraných světlušek a vlčat. K velkému zklamání vedoucí družinky Dráčat Veverky a Toma, kteří děti na závod doprovázeli, se však tři z nich vůbec nedostavili a ani svou neúčast nijak neomluvili. Když ještě Veverka pět minut před plánovaným odjezdem volala jedné z maminek, byl jí hovor přerušen. Jelo se tedy bez Adama, Martina a Verči. Autobus tak odjel v 7:15 hodin na Smraďavku pouze se sourozenci Hrobařovými - Míšou a Kristýnkou, Kovaříčkem (Honzíkem Kovářem), Honzíkem Hanusem a vedoucími.

Hluk byl pouze první zastávkou pana řidiče na cestě na Smraďavku. Kromě Hluku měl zastávku ještě ve Vážanech, v Nedakonicích, v Tupesích, v Jalubí a v Polešovicích. I tam totiž nastupovali další účastníci závodu a jejich doprovod. Při příjezdu na místo určení nás vítaly různě velké skupinky světlušek, vlčat, skautů a skautek z okolních středisek, kteří na tuto akci přijeli. Své zastoupení zde měly střediska Uherské Hradiště, Uherský Brod, Suchá Loz a Buchlovice.

Po registraci hlídek, přidělení doprovodu a rozdělení pomocníků a vedoucích k jednotlivým stanovištím závod mohl začít. Závodilo spolu celkem 14 hlídek po pěti až sedmi členech. Některé byly tvořeny pouze vlčaty, některé světluškami a jiné byly smíšené. Jelikož nás z Hluku přijelo málo, byl nám po domluvě s Blankou z oddílu Severka Uherské Hradiště propůjčeno jedno z jejich vlčat, Denis Pramenovič. Ten se, ač "přespolní", s Dráčatama rychle skamarádil. Na závodníky čekala toulka historií od starověku až po novověk. Každé stanoviště zaměřující se na některé z těchto období skýtalo možnost prověřit si vlastní síly, obratnost, šikovnost a znalost soutěžících. Čekala tak na ně například lanová lávka, ukázka znalostí ze zdravovědy, poznávání živočichů a rostlin, poznávání dopravních značek, smlouvání a nákup potřebných věcí na výpravu nebo to, jak si umí poradit v neobvyklých situacích. Podle toho, jak plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, dostávaly hlídky barevné korálky, které pak na posledním stanovišti směňovaly za věci, které by si s sebou vzali na výpravu.

Hlavním účelem tohoto závodu bylo kromě předvedení toho, co se děti za ty měsíce naučily na schůzkách, změřit své síly a schopnosti se svými vrstevníky a přesvědčit se hlavně o tom, že na celém světě je spousta dětí, které se věnují skautingu. Právě takovéto a podobná setkání slouží k navázání nových přátelství, k získání zážitků a prožití dobrodružství, které jim sezení u televize a u počítače neposkytne. I když se zástupci družinky Dráčat umístili na osmém místě, patří jim velká pochvala za projevenou statečnost, šikovnost a reprezentaci našeho oddílu. Ostudu si rozhodně neudělali. Věřím tomu, že jsme spolu prožili krásný den, na který budeme rádi vzpomínat.