Dne 28. dubna se na dvacet skautů a skautek (vedení oddílů a střediska) sešlo v odpoledních hodinách u radnice v Uherském Hradišti. Od čtyř hodin je totiž na radnici čekalo slavnostní uvítání u pana starosty Ing. Libora Karáska.

Vystoupali jsme po točitém schodišti do prvního patra a byli jsme uvedeni do jedné z místností, prostorné auly, která byla bohatě vyzdobená antickými výjevy a krásnými malbami na stěnách, které zobrazovaly mýtické výjevy z českých dějin. Na první pohled nás zaujala svým červeným kobercem na podlaze a vysokým zdobeným stropem. Usadili jsme na připravené židle rozmístěné ve dvou řadách a vyčkávali na onu slavnostní chvíli.

Přesně v 16:00 hodin začala hrát z reproduktorů slavností hudba, která předcházela příchodu pana starosty. Povstali jsme a to už přicházel pan starosta se zlatou kolanou na krku (starostovskou insignií) jako symbolem jeho úřadu. Úvodního slova se ujala jedna ze dvou žen, které dělaly panu starostovi při celém ceremoniálu doprovod. Poté k nám již promluvil pan starosta svou ne příliš dlouhou řeč. Atmosféra to byla vskutku slavnostní. Mluvil o tom, jak sám kdysi skautoval, jak si váží skautské činnosti, že je to dobré a zasluhuje ocenění. Poté za všechny přítomné skauty promluvil náš nynější vůdce střediska Sam (Jiří Kamas) a poté také i bývalý vůdce střediska Fera (František Petlan). Dokonce došlo i na přípitek velmi dobrým vínem.

Pak nastal okamžik, kvůli kterému celé toto setkání proběhlo. Bylo jím udílení ceny starosty města Uherské Hradiště, které obdrželi Sam, Blanka, Tavi a Bufi. Toto krásné ocenění jim bylo uděleno za jejich obětavou a velmi záslužnou činnost s dětmi a mládeží. I když mají svůj soukromý život, obětují svůj volný čas skautingu, protože vědí, že má smysl. Přítomna byla i Slovácká televize, která dělala s některými oceněnými i přítomnými skauty rozhovory. Nakonec jsme se všichni zapsali do pamětní knihy města, pan starosta každému potřásl rukou, poděkoval nám a ještě jsme z jeho rukou obdrželi propagační materiály reprezentující město.

A proč jsme tam vůbec byli? Letos hradišťský skauting slaví 90. let své existence i činnosti. A právě dnes se koná jamboree, kde se to všechno oslaví. Účast slíbil i pan starosta.

Foto vyznamenaných skautů

Zleva: Bufi, Blanka, pan starosta, Sam, Tavi.