Jednoho mrazivého nedělního odpoledne, přesněji dne 24. ledna 2010, se uskutečnil již tradiční karneval pořádaný skauty 5. oddílu Kon-Tiki Hluk. Tak jako každý rok byl i letos jeho průběh obestřen tajemstvím. Rej masek se nesl v duchu věru strašidelném – námětem byli totiž duchové a jiná strašidla. Děti tak čekalo setkání s duchy, bílou a černou paní, kouzelníky, oživlou mumií, kostlivcem, čertem a čerticí a dalšími hodnými i zlými strašidly.

Skauti a skautky si pro děti i letos připravili krásné odpoledne plné scének, her a soutěží. Velký sál na tvrzi se proměnil ve starý hrad Strachotín, kde se po vydatném spánku probudili dva nezbední duchové – Ruprecht (Veverka) a Heřman (Tulák). Profesor Klíč, pán hradu, odjel na dalekou cestu a oni teď měli celý hrad jen pro sebe. Mohli tak své kamarády, všechny děti, které přišly v karnevalových maskách i jejich doprovod, po svém strašidelném domově provést.

První zastávka na cestě po hradu patřila vodnímu mlýnu, který obýval vodník, strýček Vodička. Ten dříve rád strašíval lidi a pomáhal při mletí obilí, ale to bylo před mnoha lety. Chybí mu stuhy pro parádu a umínil si, že pokud jich nebude mít na kabátě aspoň padesát, mlít nebude. A tak duchové požádali své malé kamarády, aby jim pomohli nazdobit zelený kabátek vodníka Vodičky barevnými stuhami. Děti rozdělené do dvou skupin se s chutí pustily do zdobení a vodník měl za chvíli kabátek plný stuh. Druhým zastavením duchů Ruprechta a Heřmana bylo temné hradní sklepení. Bydlel tady i velmi vzácný druh pavouka, který měl stejně vzácná pavoučí vajíčka. Ale ve sklepení bylo velké vlhko a vajíčka se tak ocitla v ohrožení. Dalším úkolem všech malých pomocníků duchů Ruprechta a Heřmana bylo tato vajíčka přenést přes různé provazové překážky do sucha a bezpečí. To se po urputném soupeření povedlo a vzácný druh pavouka byl zachráněn. Dále se duchové dostali do hradní mučírny. I zde čekal na jejich kamarády nelehký úkol, a to přenést části těl dvou zlotřilých rytířů. Dětem se dostaly do rukou kromě nohou a rukou i jejich hlavy.

A to už se blížila šestá hodina ranní, kdy duchové chodí spát. I když velmi neradi museli se rozloučit se svými malými pomocníky a vypravili se na kutě zpět do komína. Kromě soutěží pro děti proběhla i soutěž pro všechny zúčastněné, tj. i pro dospělý doprovod dětí. Čekal na ně list s několika otázkami, na které když správně odpověděli, dostali se do slosování a na výherce čekal strašidelný dort.

Na závěr chci poděkovat všem skautům a skautkám, kteří se na přípravě karnevalu podíleli a také všem, kteří přispěli nějakou drobností do tomboly. Tombola byla letos velmi bohatá. Na své nové majitele čekalo přes 160 cen. Neprodaly se však všechny výherní lístečky a mnoho cen tak zůstalo nevyzvednutých a čekají uložené na příští rok. Velké díky patří i našim sponzorům, a to městu Hluk, které nám poskytlo velký sál na tvrzi a obchodníkům panu Jelénkovi, který sponzoroval výzdobu sálu a manželům Nemravovým, kteří sponzorovali sladkosti pro děti.


Na karnevalových přípravách jsme pracovali již dlouho předem, ale všechno se stejně na sto procent nepodařilo dokončit, a tak jsme na některých doplňcích museli zapracovat i v den jeho konání. Skauti podávali obdivuhodné výkony. Letošní téma karnevalu byl strašidelný hrad. Příchozí děti se ocitly na hradě profesora Klíče, který vyráběl podivná strašidla. Nechyběli zde duchové, bílá a černá paní, čert, mumie, kouzleníci, smrtka aj. Děti se nás asi i bály, občas se někomu nechtělo jít tancovat, protože se třásl, abychom jej někam neodnesli.

Na tomto karnevalu bylo hodně malých špuntů, což jsme moc nečekali. Naštěstí jsme měli připraveny vhodné hry, které pochopili i ti nejmenší. Další karneval pro nás bude výzvou, protože budeme muset počítat, že malých špuntů bude čím dál více. Starší děti tentokrát zůstaly doma, protože bylo asi mrazivo :-D. Moderátory karnevalového reje byli dva duchové Heřman a Ruprecht. Tito duchové protáhli děti veškerými místnostmi na hradě – hradním sklepením, mučírnou, hradním mlýnem, hodovním sálem. V každé místnosti se něco zajímavého odehrálo, čímž duchové vtáhli děti přímo do děje. Děti třeba pomáhaly vzácnému pavoukovi pomoci přenést vajíčka z vlhka do sucha, pomohli vodníkovi nasbírat barevné pentličky, aby ten lenivec opět roztočil hradní mlýn, anebo si hrály se všelijakými podivnými věcmi v hradní mučírně – s hlavou, botami, rukama…

Tohle všechno a mnohem více se odehrálo, když profesor Klíč odjel na dovolenou a strašidla si řekla, že jakmile odbije půlnoc, vystrčí hlavy z komína a způsobí na hradě poprask :-D. Karneval opravdu začínal odbitím půlnoci. Kromě her, které jsme si pro děti připravili, jsme nezapomněli ani na tombolu či tance anebo třeba na vědomostní test pro rodiče, kteří tam s dětmi společně přišli. Test se týkal Večerníkových pohádek. Hlavní cenu při losování získala paní Fojtíková. Vyhrála krabici bonbonů :-)

Karneval se podle všeho vyvedl, ale opět měl několik much či mušek, ze kterých jsme se opět poučili. Do příště jej zase o něco vylepšíme. Velké díky patří všem, kdo se o tento karneval postarali!