Listopadová oddílová schůzka


8. 11. 2020

V pátek 8. 11. roku 2020 se uskutečnila další oddílová schůzka našeho oddílu. Začínalo se již tradičně od pěti hodin. Tématem této oddílové schůzky byla Přírodní rezervace Lazy. Po úvodní rozehřívací hře, přišel úkol uhádnout co nejvíce správných odpovědí v zábavném kvízu o této přírodní rezervaci. Účastníci se dozvěděli, kde se toto místo nachází, od kdy je chráněno nebo jaké rostliny zde můžeme najít. Lazy jsou dalším místem, kam snad jednou pojedeme na výpravu, nachází se totiž v podstatě za humny. Po této aktivitě následovala další část schůzky zaměřená na 4. a 5. skautský zákon. Tyto body zákona jsme prozkoumávali formou her jako například "Kdybych musel žít jako zvíře".. kde měli hráči nakreslit sebe ve formě zvířete, které nejlépe vypovídá tomu, jak se cítí v družině. Potom jsme nad obrázky diskutovali. Konec schůzky patřil úklidu, jelikož se nám podařilo od města získat zadní místnost klubovny, ve které byl ale velký nepořádek.

 

Fox