Druhý týden nového roku jsme se opět sešli společně na oddílové schůzce. Tentokrát byla zaměřena na poznání Kurovického lomu, který se nachází nedaleko Kroměříže. Než jsme si mohli zahájit schůzku, museli jsme si v klubovně trošku uklidit. V klubovně nám totiž probíhají různé stavební úpravy, které jsou ku prospěchu, a čeká nás překvapení.

Po zahájení jsme si zahráli hru  - Hledej předmět začínající daným písmenem. Následně jsme si vyslechli informace o lomu, které jsme upotřebili v dalších aktivitách – Doplň do textu a pantomima.

Jelikož je momentálně zima a i lom je hnízdištěm různých druhů ptáků, vyrobili jsme si z papíru a vlny ptáčky, kteří neodlétají do teplých krajin, ale zůstávají po celou dobu v naší republice. Schůzka se vydařila a těšíme se napříště.

 

Liška