Sešly jsme se ráno, oblekly jsme si šaty, někdo se mezitím namaloval, pobraly jsme věci a plné očekávání jsme odešly na požehnání. Tak jsme my tři zahájily účast na Tříkrálové sbírce.

V 9:00 hodin proběhlo požehnání všech koledníků, po něm jsme zachytily na mobil Lišky i společné selfie s těmi, kteří patří do našeho oddílu a pak jsme se se vším vybavením rozcházely do ulic, abychom upřímně zvěstovaly radost, naději a pokoj, které skrze Slovo života i naše poselství, mohli lidé vnímat. Všude, kde nám otevřeli, jsme zazpívaly tradiční koledu, vyprosily dar na chudé a potřebné, napsaly na dveře požehnání.

Jak jsme brázdily dům o domu, padal sníh. Naše šaty, vlasy mokly, ale na naší veselé náladě to neubralo ani kousek. Viděly jsme radost, někdo se přidal k našemu zpěvu, jiný rychle očekával konec, někdo na nás trpělivě čekal…

Všechno dohromady nám dalo naplněné dopoledne čímsi jedinečným a my jsme prokázaly službu ve společnosti. Je dobré být užitečným.

Skrze své rozhodnutí nabídnout své ruce, nohy, čas druhým, je čas požehnaný. I bez své viditelnosti nese na nás plody. …. A jednou bude dobře odměněn…

 

Veverka a s ní Hanča a Liška

 

(y - ony)

 

na fotce skauti ve službě: Ondrák, Liška, Hanča, Veverka.