Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Tento skautský zákon, který není omezení, nýbrž naplňování našeho skutečného lidství je postaven v žebříčku skautských hodnot vysoko. Máme den co den plnit dobré skutky vůči bližním i vůči společnosti. V našem oddíle se snažíme tento postoj uskutečňovat.

Účastnili jsme se adventního jarmarku v Hluku. Napekli dobroty, uvařili punče a stoupli si do stánku. Výtěžek jsme poté věnovali na dobré dílo. Viz dál.

Skauti mezitím pekli perníčky ve tvaru lilie a zdobili. Společně tento dárek předali na vánoční oddílovce. Díky za vaše úsilí a snahu i radost, které jste do toho dali. :-) Všechny nás to mile potěšilo.

16. prosince jsme jeli pro Betlémské světlo. V dobré a jiskřivé náladě nám jej předávali brněnští skauti. Celý týden jsme toto světlo opatrovali v několika domovech. Nejprve jsme jej v neděli ráno zaneslido farnosti a poté v neděli odpoledne 23. prosince a v pondělí dopoledne 24. prosince roznášeli po městě. Děkujeme všem za vaše přijetí.

V pátek jsme uspořádali naši tradiční vánoční oddílovku s rodiči. Při této příležitosti jsme balili dárečky pro děti z azylového domu. Darovali jsme jim knihy i pracovní sešity, které jsme společně nakoupili. S námi také balili i rodiče. Bylo to moc krásné.