Prosincová výprava vedla do bývalé pevnosti Olomouc. Poznat historické centrum města, nakouknout na adventní trhy a podívat se do muzea Pevnosti poznání. Vskutku lákavá výprava, jako všechny předchozí. :-)

Jelo nás celkem 15. Jeli jsme autobusem a vlakem. V Olomouci jsme byli v pátek večer a jeli jsme rovnou do centra hrát jednu poznávací hru.  Rozdělili jsme se na několik týmů, které měli sehnat odpovědi na otázky, které si pro nás připravila sr. Liška. Abychom získali odpovědi, museli jsme se všude kolem sebe dívat nebo hledat. Byla to dobrá pátrací hra, mnohým se nepodařilo získat všechny odpovědi, což nevadilo. Cenila se snaha. Poté jsme měli rozchod, abychom nakoukli na trhy. Před odchodem na domluvené spaní v jedné skautské klubovně jsme zvládli ještě jednu aktivitu. Naše výprava vedla za duchem Vánoc. Smyslem poslední tématické večerní aktivita navazující na rámec výpravy bylo se ve městě  se zeptat několika lidí, jak oni slaví nebo prožívají Vánoce. Našlo se mnoho lidí, kteří byli ochotní odpovídat a my jsme si zapisovali jejich myšlenky do deníků. Vyhodnotili jsme to až na klubovně.

Do klubovny jsme se dostali po 9 večerní hodině.  Fox, Vítek a  Veverkou zašli naproti pro polévku, kterou jsme si rádi dali. Byla čočková. Poté se vyhodnotili odpovědi a nakonec měla Veverka nachystánu klidnou adventní chvíli, ve které jsme zapálili první adventní svíčku. Poslechli jsme si o čem ten advent dříve byl a také jsme se zamysleli na nad tím, jaký máme advent nyní a co pro nás osobně znamená. Veverka nám rozdala dárečky a popřála dodatečně Smíšku ke svátku.  Světlušky a vlčata ještě dostali dodatečně adventní kalendář. Na úplný závěr dne jsme si zazpívali skautskou večeru a šlo se spát. Už jen v krbu praskalo hořící dřevo.

Pokračuje Ztrava

...Ráno jsme se probudili a vyslali Smíška s Foxem do obchodu. My jsme si mezitím uvařili čaj, trochu pouklízeli a udělali nějakou tu ranní rozcvičku. Pak došla Smíšena a Fox z obchodu, posnídali jsme a vyrazili tramvají do Pevnosti poznání. Tam jsme si to moc užívali. Procházeli jsme postupně patra a zjišťovali co jak funguje. Vždy po nějaké té půl hodině jsme se setkali, vedoucí si připravili otázky a úkolem skautů bylo co nejrychleji zjistit odpověď v tom daném patře. V pevnosti jsme strávili dobré čtyři hodiny a pak jsme se zase vrátili do klubovny. Rychle se sbalili, uklidili a odjeli do města na trhy...

 

Veverka a Ztrava