O první adventní neděli se náš oddíl zúčastnil adventního jarmarku v našem městě. Náš stánek jsme naplnili domácími dobrotami. Sušenky, slané pochutiny, ovocné punče, přáníčka…  Sešli jsme se před zahájením a kdo mohl, přidal ruce k dílu. Za několik chvil jsme měli stánek připravený i vyzdobený. Nebýt tolika pomocných rukou, tak by to šlo pomaleji. Jsme rádi, že k nám lidé zavítali, nabrali do papírových zdobených sáčků, co jim padlo do oka a my je ,troška na oplátku, potěšili slovíčkem na cestu.

Ve stánku sloužili i skauti, kteří se rádi letos hlásili o pomoc, a tak to bylo s nimi ještě lepší. Naučili se toho dost, i když člověk jen tak hned neuvědomí. Zkrátka všichni jsme prostě sloužili lidem a stále nás to baví!

Děkujeme těm, kteří nás na jarmark zvou. Velké poděkování patří těm, kteří doma pekli, předtím sháněli, vyráběli…  Mělo to smysl. My v duchu, v tichu, spokojení, lidé usměvaví, zvědaví… Nelze si nic lepšího přát. Výtěžek z jarmarku  věnujeme na dobročinnou věc.  

 

Veverka