Každý druhý rok se uskuteční Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní. Pro zajímavost se první závod uskutečnil v roce 1992 a to v Potštejně. Od té doby mají šestky světlušek a vlčat šanci ukázat co umí, v čem se mohou zlepšit, také potkat nové kamarády a užít si hezky připravený závod, který je pro ně hrou! Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku je dělen na tři kola: okresní, krajské a ústřední.

Letošní okresní kolo okresu Uh. Hradiště pořádalo středisko Modrá a konalo se poblíž této obce v krásné krajině.  Závodilo 26 hlídek (šestek) z okresu Uherské Hradiště a Malenovic.

Závod byl velmi hezky a dobře připraven. Na organizaci se podíleli členové tohoto střediska a rovněž jim vypomohli další rozhodčí ze skautských středisek okresu Uh. Hradiště. Symbolickým rámcem závodu byla doba první republiky.  Na světlušky a vlčata po vzorném nástupu čekalo zajímavé zahájení. Na úvod zahrála kapela, složená ze skautských bratrů, údajně oblíbené píseň prvního prezidenta Československé republiky, Tomáše Garigue Masaryka, „Ach synku, synku“ a Teče, voda teče.“ Bylo moc hezké, jak se všichni přidali ke zpěvu. Opravdu to vyjadřovalo hezkou sounáležitost. Promluvil i 92 letý pamětník první republiky a skaut, což bylo velmi působivé. Všechny přítomné mile povzbudil.

Poté na řadu přišlo pozdravené od velitele závodu, vůdce střediska Modrá, předsedy okresní rady Uh.H. Každý z nich všem svým způsobem popřál všem závodním hlídkám, aby se jim závod vydařil a také zdůraznili, že závod není jen o tom dosáhnou vítězství, ale také to, ukázat, jak umíme spolupracovat, být čestní... Nakonec proslovů pořadatelé upřesnili a upozornili na některé důležité skutečnosti celého závodu a byla vyvěšena vlajka České republiky. Po rozchodu se šly hlídky připravit na start. Naše šestka Dráčat byla v první trojici těch, kteří vyšli závodit jako první. Naše Dráčata se na závod těšila. Aby se jim závod nějakým způsobem povedl, připravovali se po celý rok společně se svými šikovnými rádkyněmi – Ztravou a Žížou, které je také na závod, i s Veverkou, doprovodily.

 

Každá hlídka měla na závod celkem 4 hodiny a měla splnit několik disciplín: pobyt v přírodě, kuchařská dovednost, znalost první pomoci, manuální zručnost, schopnost komunikace, schopnost vyhledávání informací, schopnost orientace, fyzická zdatnost, vztah k vlasti a skautingu. Disciplíny takto zní dosti vážně. Ale každá z nich byla hravě uzpůsobena všem účastníkům závodu vzhledem k jejich věku. Po závodě jsem se doptávala, jak se závod naší šestce Dráčat líbil a vydařil. Všichni byli velmi spokojení. Některá disciplína se vydařila dost, jiná méně.  Nejdůležitější je, že naše šestka Dráčat mohla soutěžit spolu, vyzkoušet si, jak umí spolupracovat, jak umí kamarádit a to se jim velice povedlo. Závod pro naši šestku dopadl, jak nejlépe mohl. Obsadili krásné 6. místo ze 14. v dívčí kategorii. Byla to velká konkurence. Každá šestka byla svým způsobem výborná. Třináct bodů dělilo naši šestku od postupu. :)

Nicméně to dopadlo, jak to mělo takto krásně dopadnout.  V naší šestce Dráčat závodili: Terka, Natka, Klárka, Honza, Bětka. Všichni se v této šestce dobře snažili a spolupracovali. Patří jim obrovský dík. Jako vůdkyně jsem na ně hrdá a velmi jim děkuji. :-) Děkuji také šikovným rádkyním – Ztravě a Žíže, které je dobře po celý rok připravovaly a vedly.

 

Závod byl ukončen o nějakou neplánovanou chvíli později, vyhlášením výsledků a předání odměn, předáním děkovných listů předsedy orj Oldy Vávry, předáním náramků na památku.  Na úplný závěr se zpívala státní hymna a svěšovala vlajka. Děkovalo se a loučilo. Díky také patří středisku Modrá, že to opravdu pěkně připravilo. My odcházeli šťastní. Došli jsme na autobus a spokojení odjížděli domů. Byl to pěkný den, i počasí přálo. 

 

Veverka