Září

2. otevřená klubovna pro veřejnost

6. první schůzka světlušek a vlčat (17:00 - 19:00)

7. první schůzka světlušek a vlčat (16:30 - 18:00)

25. středisková rada

30. oddílová výprava

 

 


Říjen

6. oddílová schůzka

8. Oslava 15 let založení oddílu

27. - 29. Výstup na Brdo se skauty z celého okresu - oddílová výprava, na mlýn

30. středisková rada

 


Listopad

3. - 5. rádcovské setkání

10.oddílovka

19. pexesiáda

24. - 26. Samota – akce roverů na Hutích

27. středisková rada

 


Prosinec

2. jarmek - středisková výprava

3. adventní jarmark v Hluku

9. oddílová výprava

16. Příjezd Betlémského světla

18. středisková rada

19. Vánoláš na středisku

22. Vánoční oddílovka s rodiči na klubovně

23. – 24. roznos Betlémského světla po městě

30. Zimní Chřiby s výstupem na Brdo

 


Leden

5.1 oddílovka

20. oddílová výprava

28. karneval pro děti z města

29. středisková rada + ukončení registrace členů

 


Únor

2. oddílová schůzka (oslava Dne sesterství)

3. Rikitanův memoriál

29. středisková rada


Březen

2. oddílová schůzka

3. střediskový ples Psohlavců

17. oddílová výprava

26. oddílová schůzka

 


Duben

6. - 8. rádcovské setkání

13. oddílová schůzka

21. pouť na Ivančenu - oddílová výprava

30. středisková rada

 


Květen

4. oddílová schůzka

12. jamboree střediska Psohlavci

19. Závod světlušek a vlčat  (výprava)

19. výprava družiny skautů

24. předtáborová schůzka s rodiči, 18:30 klubovna

28. středisková rada

 


Červen

2. - 3. oddílová výprava

?. příprava táborových základen Staré Hutě, Divoky, Važec

? stavba tábora na St. Hutích

25. vedení střediska

28. oddílová schůzka s rodiči

 

 


Červenec/srpen

Tábor 2017

30.6 - 14.7.2017

 


(je potřeba dobrá docházka na výpravy, oddílovky, schůzky 75%)