Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí.

V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství.

Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.

 

Hlavní principy skautského programu:

- Máme komplexní výchovu:

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi hlavní prostředky patří:

  • respektování mravních hodnot
  • týmová práce v malých skupinách
  • sebevýchova
  • motivace dětí pomocí příběhů
  • pobyt v přírodě
  • programy vedoucí k seberozvoji
  • průvodcovská role dospělých
  • služba společnosti
  • prostředí pro nové kamarádské vazby

- Děti se učí týmové spolupráci

- Oddílový program vrcholí v létě

- Skauti pracují na osobním rozvoji

 - Základní trojice principů skautingu:   

                       *odpovědnost za sebe a svůj rozvoj

                      *odpovědnost vůči druhým lidem (spolupráce,pochopení) i životnímu

                         prostředí

                        *hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují