Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje 57 840 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS a:

 

- Jsme téměř v každém městě

- Skauting nezná hranic

- Moderní hnutí s tradicí

- Kvalifikovaní vedoucí oddílů

- Nedocenitelná práce dobrovolníků

- Každoroční letní tábory

 

 ZAJÍMAVÁ FAKTA

Skauting v ČR

  • 57 840 členů ve 2 093 oddílech
  • 1 042 dětských táborů
  • Skautské oddíly podporuje 13 396 dobrovolníků

Skauting ve světě

  • nepřetržitý růst od roku 1907
  • skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích
  • na světě je celkem 50 milionů skautů