Máte zájem přihlásit své díte do našeho oddílu?

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do skautského oddílu kontaktujte nás na našem oddílovém e-mailu nebo telefonicky.

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program.

 

Odkdy může navštěvovat oddíl?

 V našem oddíle nabíráme děti od první třídy do deváté třídy. I starší jsou u nás vítáni.

 

Kolik to skautování vůbec stojí?

Roční členský příspěk je 310 Kč plus 30 Kč (pro nováčky) za průkazku, která dává možnost využít různé slevy (doprava, vstupy...).

Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 200 – 400 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).

Cena letního skautského tábora našeho oddílu se pohybuje v rozmezí od 2000 - 2300 Kč.

Skautský kroj (dobrovolně do tábora cena 550 Kč).

 Plus dobrovolná investice do vybavení (boty, batoh, spacák, nožík, bunda).

 

Jak probíhá skautský program?

V našem oddíle je to účast na týdenní družinové schůzce nebo schůzky šestky (program probíhá většinou venku nebo v klubovně), poté účast na oddílové schůzce, která probíhá jednou za měsíc (schází se celý oddíl) a poté jednou za měsíc účast na oddílové výpravě (do blízkého i vzdálenějšího okolí) či další skautské akce.

Oddílová činnost vrcholí účastní na oddílovém letním táboře.

V případě neúčasti na nějaké akci je vhodné se omluvit vedoucímu, aby věděl s kolika dětmi počítat.

Náplň oddílových činností je různorodá a přizpůsobená jak příslušným věkovým kategoriím, tak i individuálním potřebám dětí. Skauti dělají vše, co je baví. Součástí programu jsou hry, aktivity, soutěže, projekty a další činnosti.

 

Kdo děti vede?

O děti se tedy starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák – český skaut má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí.

V našem oddíle je činnost rozdělena do dvou družin. Skautská družina ( 11 - 16 let) šestka světlušek a vlčat (6 - 10 let).

Oddíl vede vůdce a jeho zástupce.  Družiny a šestky vedou rádcové. V oddíle fungují ku spolupomoci i další činovníci.

 

Pojištění a bezpečnost?

Děti jsou na všech akcích Junáka úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy Junáka.

Bezpečnost dětí je prioritou všech, kteří v Junáku působí. Bezpečnostní rizika sice nikdy nelze při aktivním skautingu stoprocentně vyloučit, ale díky dodržování určitých pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat. Skautské heslo zní: „Buď připraven/a“.

O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za bezpečné vedení dětí.