SVIŠTI

 

Svišti je družina (parta) skautů a skautek (dětí 11 - 15 let).Skauti a skautky se cvičí být samostatní, aktivní, vymýšlejí mnohdy také i svůj program a realizují vlastní nápady.

Své skautské dobrodružství prožívají také tím, že dokážou věci, o kterých nemají tolik tušení.

 

+ parta

+ pestrý program - dostatek pohybu, nové dovednosti, učení se hrou

+ naučí se respektovat pravidla, umět vyjádřit svůj názor

+ rozvíjet silnější stránky, přijímat slabší

+ podílet se na vedení mladších vrstevníků

+ rozvíjet mezinárodní přátleství a poznávat skauting jiných kultur, národů

+ respektovat domluvená pravidla

+ návyky pro samostatnost a férovost

+ a další

 

 

SCHŮZKY 2018/2019

Každou středu 17:00 - 19:00 hodin na klubovně