DEN ZAMYŠLENÍ - Den sesterství - 22. února

 


22. únor je na celém světě pro skauty a skautky sváteční. Slavíme svátek – Den sesterství (nebo-li zamyšlení čili World Thinking day). Každý rok si v tento den připomínáme narozeniny zakladatelů skautingu R.B. Powell a Olave Baden-Powell (oba se narodili ve stejný den).


Abychom nezůstávali jen u vzpomínání, jsme aktivní. Posíláme pohlednice s přáním i děkováním, že na někoho myslíme a snažíme se promyslet, co bychom dobrého pro okolí i svět mohli udělat. Letošním heslem, které vyhlašuje WAGGGS je: "Ovlivni svět kolem sebe!" Myslí se tím, abychom skautské ideály nesli dál do srdcí, činem i skutkem, tam kde je třeba....

Družina Svišťů na schůzce vyrobila originální pohlednice a poté je zaslala několika skautům a skautkám. Starším i mladším. Víme, že pohlednicový pozdrav připutuje také nazpět. Těšíme se.

Všem skautům ve službě upřimné díky 

 

PF: Foto je pořízeno kolem roku 1925. Manželé Baden-Powellovy. Skauting je spojoval a oni spojovali skautingem svět. Patří jim upřimné díky.  

 

A jestli jste něčemu nerozuměli, co je př. WAGGGS nebo, kdy se ti zakladatelé narodili a kdy tento svátek vznikl, věřím, že začnete „goooglit“, abyste se to dozvěděli. :)