Předtáborová schůzka se koná 24. května 2018 od 18:30 hodin na klubovně.

Na všechny se těšíme.