Skautské setkání ke dni sv. Jiří

 

V pátek 27. dubna proběhne ve Starém Městě  setkání skautů a skaute, světlušek, vlčat...

Zahájení je v 18:00 hodin mší svatou v kostele sv. Ducha.

Poté proběhne prohlídka věže tohoto zajímavého kostela a pohoštění a klábosení. :)

 

Kdo má zájem tam být, tak: kroj na sebe, hrnek a nějaké občerstvení pro ostatní (nějaká buchta, něco pečeného slaného...), zkrátka co chceš nabídnout. 

 

Všichni jsou srdečně zváni.